Bắt đàn cừu làm việc “cắt cỏ” ở công viên.

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 4, chính quyền thành phố Montreal đã chấp thuận việc sử dụng  những “máy cắt cỏ thiên nhiên” ở công viên  Pelican trong khu vực Rosemont-La Petite Patrie.

Theo dự định thì vào tháng 7 năm nay, người ta sẽ đưa đến công viên Pelican khoảng 15 con cừu. Nhiệm vụ của những con cừu này là..ăn cỏ trong công viên Pelican.

Dự án đem cừu dọn cỏ ở công viên, dựa theo ý kiến của ông Mathyas Lefebure, một người làm nghề chăn cừu ở Pháp trong 10 năm, và mới di dân qua định cư ở Montreal.

Theo ông Lefebure thì dùng cừu ăn cỏ là một cách  duy trì và làm cho đất đai phì nhiêu , phù hợp với môi trường.

Ông Lefebure cũng muốn dùng cừu để dạy cho cư dân trong thành phố cách trồng trọt.

Thành phố Montreal không phải là nơi đầu tiên dùng cách cắt cỏ “thiên nhiên”. Trong năm nay, người ta cũng dùng những con dê để dọn cỏ ở công viên Wascana  Centre ở thành phố Regina.

Những chương trình dùng thú vật dọn cỏ tương tự cũng diễn ra ở tiểu bang Seattle, Hoa Kỳ, cũng như ở các thành phố Lyon và Paris ở Pháp.

 

Nhận báo giá qua email