Bắt đầu một mùa hè thực sự ở Mỹ!

New York: Những người Mỹ ăn mừng ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong vào những ngày cuối tuần 29 tháng 5 bằng cách rong chơi, sau hơn 1 năm trời bị tù túng nằm nhà.
Theo những tin tức cho biết thì trong ngày thứ năm 27 tháng 5, có trên 1.8 triệu người Mỹ đã sử dụng đường hàng không.
Theo những ước tính của tổ chức tư vấn du lịch AAA thì có khoảng 37 triệu người Mỹ đi chơi ra khỏi nhà ít nhất 50 dặm trong những ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong vừa qua: gia tăng 60 phần trăm so với năm trước đó.
Số người Mỹ dùng xe hơi đi chơi gia tăng mãnh liệt cho dù giá xăng dầu đã gia tăng cao ở Hoa Kỳ.
Có trên 50 phần trăm những người Mỹ được chủng ngừa ít nhất 1 mũi, và có trên 40 phần trăm những người Mỹ được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.
Và tại nhiều tiểu bang Mỹ, việc đeo khẩu trang khi ra ngoài không còn là một chuyện bắt buộc.
Với số người Mỹ được chủng ngừa tăng, số người nhiễm covid đã sút giảm mạnh: trong tuần qua, trung bình một ngày có 21,600 người Mỹ nhiễm covid, sút giảm 69 phần trăm so với con số 71,200 người Mỹ bị nhiễm covid vào ngày 14 tháng 4 trước đó.
Một mùa hè rực rỡ đã trỡ lại cho những cư dân Mỹ, sau hơn 1 năm trời phải sống cách biệt, không được gặp thân nhân bạn bè.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email