Bắt đầu mùa Lễ: Dân Mỹ ào ạt mua sắm trong ngày thứ Sáu Đen và ngày thứ Hai trên Mạng.

New York: Ngày thứ sáu sau ngày lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ là ngày được gọi là Black Friday, và ngày thứ hai tuần sau được gọi là  Cyber Monday: thời gian mà các cửa tiệm, các công ty thương mại bắt  đầu bán hàng cho mùa Lễ Giáng Sinh.

Những ngày thứ Sáu Đen và ngày thứ Hai Mạng là những ngày mà các công ty Hoa Kỳ  đua nhau đại hạ giá, để thu hút khách hàng đến tiệm.

Các tiệm ở Canada, vì thế, cũng phải bán đại hạ giá trong ngày thứ Sáu Đen, để giữ khách hàng.

Theo những ước tính của các nhà chuyên môn thì  năm nay, 70 phần trăm những người Mỹ hay 164 triệu người đi mua sắm hàng trong  những ngày cuối tuần sau ngày lễ Tạ Ơn.

Nhiều người đã ngủ đêm, xếp hàng ngoài những cửa tiệm Best Buy từ lúc 5 giờ chiều hôm thứ năm, để có thể mua được những món hàng đại hạ giá trong ngày thứ Sáu Đen.

Nhiều tiệm như Sam’s Club đã bán hàng đại hạ giá từ ngày 11 tháng 11, chứ không chờ đến ngày thứ sáu.

35 phần trăm những khách hàng được hỏi ý kiến, đã cho biết mua sắm vào ngày thứ Sáu Đen đã trở thành một truyền thống, mà họ không bỏ được.

Trong khi đó, 78 triệu người Mỹ cho biết họ sẽ mua đồ trên mạng trong ngày Cyber Monday.

 

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email