Bắt đầu từ năm tới 2023, cư dân tỉnh bang British Columbia có quyền sử dụng một lượng nhỏ ma túy

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 31 tháng 5, chính quyền liên bang Canada đã loan báo là bắt đầu từ đầu năm tới 2023, cư dân trong tỉnh bang British Columbia có quyền đem theo trong người một lượng nhỏ ma túy, mà không bị cảnh sát bắt giữ. Quyết định của chính quyền liên bang dựa vào lời yêu cầu của chính quyền tỉnh bang B.C.
Tỉnh bang B.C. là tỉnh bang đầu tiên ở Canada cho phép cư dân được mang theo một số lượng nhỏ ma túy .
Theo quyết định này, thì bắt đầu từ năm tới 2023, những người trưởng thành ở tỉnh bang B.C. có quyền mang theo trong người một số lượng ma túy lên đến 2.5 grams, và khi cảnh sát xét thấy thì cũng không bị bắt giữ hay bị tịch thu số ma túy.
Những loại ma túy mà cư dân tỉnh bang B.C. có thể mang theo như là thuốc giảm đau opioids, cocaine, thuốc lắc methamphetamine.
Khi cảnh sát xét thấy những người có mang theo ma túy, thì các nhân viên cảnh sát sẽ đưa những tài liệu cho những người có mang theo ma túy này, về những chương trình cai nghiện miễn phí của chính quyền tỉnh bang B.C.
Tuy nhiên những cư dân trên 18 tuổi của tỉnh bang B.C., không được mang theo số 2.5 grams ma túy này đến gần các trường học, các trung tâm giữ trẻ, các phi trường, các tàu tuần duyên hay các trực thăng của các cơ quan tuần duyên Canada.