Bắt đầu từ ngày 3 tháng 5, cư dân các tỉnh bang miền Đại Tây Dương được tụ tập qua lại.

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 14 tháng 4, vì số người lây nhiễm ở Canada vẫn tiếp tục gia tăng cao ở các tỉnh bang ngoài vùng Đại Tây Dương, chính quyền các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương đã dời lại ngày mà cư dân trong các tỉnh bang này có thể gặp gỡ, mua bán, đi nghỉ mát trong phạm vi của các tỉnh bang này.
Các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương gồm có tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland, Prince Edwards Island.
Vì số người lây nhiễm covid ở các tỉnh bang khác gia tăng, ngày mà cư dân các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương có thể qua lại thay vì dự trù vào ngày 19 tháng 4, sẽ được dời lại vào ngày 3 tháng 5.
Theo bản công bố chung của thủ hiến 4 tỉnh bang, thì ngày dự trù mở cửa lại vùng Đại Tây Dương có thể dời thêm xuống đến ngày 10 tháng 5, nếu số người lây nhiễm covid ở Canada không sút giảm.
Như thế vào ngày 3 tháng 5 sắp đến, cư dân ở 4 tỉnh bang vùng Đại Tây Dương có thể qua lại thăm hỏi, mua bán, du lịch… mà không bị cách ly 14 ngày.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email