Bắt giữ băng cướp các chợ bán thịt quanh vùng Houston

Một nhóm 11 tên băng đảng đã bị bắt giữ và cáo buộc các tội danh dùng súng để đánh cướp tổng cộng hơn 40 lần và nhắm phần lớn vào các cửa tiệm bán thịt như La Michoacana chuyên phục vụ cư dân gốc Latino.
Thông cáo báo chí của văn phòng Biện Lý của Harris County cho biết bọn này thuộc nhiều băng đảng khác nhau trong vùng, đã cùng toa rập với nhau để đánh cướp tại các ngôi chợ này trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 2/2019. Đa số đều ở lứa tuổi từ 17 đến 26 tuổi. Ba tên trong bọn họ sẽ bị cáo buộc các tội danh hình sự liên bang về chuyện sử dụng vũ khí, những tên còn lại sẽ bị truy tố các tội danh đánh cướp nghiêm trọng tại hai tỉnh hạt Harris và Galveston.
Biện Lý Kim Ogg nói rằng “những bằng chứng cho thấy bọn chúng chỉ chuyên đi đánh cướp tại những cửa tiệm quanh khu bọn chúng cư ngụ, và chuyên nhắm vào các cơ sở tiểu thương và gây lo sợ cho những người dân vô tội.”
Hầu hết các vụ cướp diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng 2 phút. Có lúc bọn chúng cũng chĩa súng vào một khách hàng trong chợ để uy hiếp nhân viên ngồi ở bên trong văn phòng có kính chắn đạn phải mở cửa ra để cho bọn chúng cướp tiền mặt.
Phần lớn các cửa tiệm bán thịt này nằm trong Harris County, số còn lại nằm ở các vùng Galveston và Beaumont. Chiến dịch truy lùng để bắt cướp này là một nỗ lực kết hợp của nhiều cơ quan công lực như Sở Cảnh Sát Houston, Ty Cảnh Sát Harris County, Sở Cảnh sát các thành phố Galveston và Beaumont, Tổng Nha Kiểm Soát Bia Rượu và Vũ khí cùng với văn phòng các Biện Lý liên bang cũng như của Harris County.