Bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta vào ngày 16 tháng 4

Calgary: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 19 tháng 3, bà thủ hiến Rachel Notley của tỉnh bang Alberta đã loan báo là cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 sắp tới.
Cuộc tranh tài sắp đến sẽ diễn ra giữa đảng cầm quyền NDP của bà thủ hiến Notley và đảng đối lập, đảng Bảo Thủ Thống nhất (UCP) của thủ lãnh Jason Kenney.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây, thì đảng Bảo Thủ Thống Nhất có nhiều cơ hội trở lại nắm chính quyền?