Bầu cử Pháp: Liên minh của tổng thống Macron mất đa số tuyệt đối

Sau cuộc bầu cử Quốc Hội vòng hai ngày 19/06/2022, Liên minh Ensemble ! (Đồng lòng) của tổng thống Macron vẫn giành được nhiều ghế nhất ở Hạ Viện với 245 ghế, nhưng để mất đa số tuyệt đối (289 ghế). Liên minh cánh tả NUPES trở thành lực lượng đối lập chính với 131 ghế. Đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (FN) lập kỷ lục khi giành được 89 ghế dân biểu, trở thành lực lượng đối lập lớn thứ hai, vượt qua đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR), chỉ thu được 61 ghế.

Hạ Viện mới Pháp như vậy chia thành bốn nhóm chính. Chính quyền của tổng thống Emmanuel Macron được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn để điều hành đất nước. Trước mắt, nội các của thử tướng Elisabeth Borne sẽ có thay đổi nhân sự do ba bộ trưởng Y Tế (Brigitte Bourguignon), Chuyển đổi Sinh thái và Gắn kết lãnh thổ (Amélie de Montchalin) và Quốc vụ khanh đặc trách về Biển (Justine Bénin) phải từ chức theo quy định có từ năm 2017 vì đã thất cử trong cuộc bầu cử Quốc Hội.

Ngoài ra, chủ tịch Hạ Viện mãn nhiệm Richard Ferrand và Christophe Castaner, chủ tịch nhóm dân biểu đảng Cộng Hòa Tiến Bước LREM ở Quốc Hội, hai nhân vật thân cận của tổng thống Macron, cũng bị thua.

Liên minh của tổng thống Emmanuel Macron khó tìm được đồng minh vì cả ba lực lượng đối lập đều không muốn bắt tay.