Bệnh hoa liễu lan tràn ở tỉnh bang New Brunswick

Fredericton, New Brunswick: Trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 4, chính quyền tỉnh bang New Brunswick đã công bố kế hoạch nhằm ngăn chặn sự lan tràn của bệnh hoa liễu nhất là hai bệnh lậu ( gonnorrhea) và bệnh mào gà ( chlamydia).
Trong năm 2018, có 98 người bị bệnh lậu ở tỉnh bang New Brunswick, gần gấp đôi con số trung bình 54 người bị bệnh lậu một năm, trong 5 năm qua.
Riêng trong 3 tháng đầu năm nay 2019, có thêm 20 người bị bệnh lậu.
Theo bác sĩ Jennifer Russell, trưởng ty y tế tỉnh bang thì những phương tiện liên lạc xã hội trên mạng, đã giúp cho số người bị bệnh hoa liễu gia tăng: người ta có thể liên lạc với nhau qua các mạng xã hội, và người ta không tìm được nguồn gây bệnh, để diệt những bệnh hoa liễu tận gốc.
Những loại bệnh hoa liễu mà người ta hay bị nhất như bệnh lậu, bệnh mào gà, bệnh giang mai ( syphilis)..