Bệnh viện North York cho những người từ 70 tuổi được ghi danh chủng ngừa covid

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 3, bệnh viện North York thông báo là những người từ 70 tuổi , tức là sinh từ năm 1951, trở lên có quyền ghi danh xin chủng ngừa covid và muốn ghi danh thì vào website của bệnh viện này: https://www.nygh.on.ca/

Phát ngôn viên của bệnh viện North York nói là khi những người trên 70 tuổi vào ghi danh thì website của bệnh viện chưa sửa đổi kịp, nên vẫn thấy là ghi trong website là cho người từ 75 tuổi trở lên.
Vì thế những người 70 tuổi vẫn có thể ghi danh và không để ý đến việc giới hạn này.
Cũng theo những tin tức thông báo thì những cư dân ở thành phố Toronto từ 60 tuổi trở lên cũng được chủng ngừa covid loại Astra Zeneca, ở một số dược phòng trong thành phố.
Tuy nhiên danh sách những dược phòng này lại chưa được công bố.
Có thể trong tuần tới, số người được chủng ngừa ở tỉnh bang Ontario có thể giảm xuống ở mức tuổi từ 60 tuổi trở lên, khi 1.5 triệu liều thuốc chủng loại Astra Zeneca sẽ được Hoa Kỳ chuyển giao cho Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email