Bệnh viện tăng cường thêm xe vận tải lạnh chứa xác, phòng bùng nổ đại dịch

Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 5 tháng 1, các giới chức thẩm quyền của hệ thống bệnh viện London Health Center, hệ thống bệnh viện lớn nhất thành phố London, tỉnh bang Ontario, đã xác nhận tin là hệ thống bệnh viện này đã mướn một chiếc xe vận tải có thùng lạnh khổng lồ.

Chiếc vận tải nhà xác này có thể chứa được 28 xác người.

Tuy trận đại dịch diễn ra ở thành phố London, tỉnh bang Ontario vẫn ở mức mà vẫn còn giường trống trong các khu khẩn cấp, nhưng giới chức điều hành bệnh viện ở thành phố này, đã phòng xa cho những làn sóng đại dịch kế tiếp và tuy là chúng ta đã có thuốc chủng ngừa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email