Bị mất chó khi ngủ quên trong subway

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 18 tháng 5, một phụ nữ đã bị kẻ gian ngồi bên, ăn cắp mất con chó quý, khi con chó này nằm trên lòng người phụ nữ này, và người này đã ngủ quên, trong subway trong thành phố Toronto.
Bà Alberta Bakker cho biết là bà lên subway trong hôm thứ bảy ở trạm Eglington vào lúc 6 giờ 30 chiều và để con chó loại Chihuahua có tên là Malachi trên lòng và ngủ quên.
Khi đến trạm St Andrew thì bà này tỉnh dậy và sửa soạn đi xuống thì mới hay con chó cưng đã bị kẻ gian lấy mất.
Ngoài việc mất con chó, máy iPad của bà cũng bị kẻ gian lấy mất
Cảnh sát cũng như nhân viên an ninh hệ thống subway đang mở cuộc truy lùng tìm kẻ cắp.