Bị phạt vì trồng cỏ..giả!

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 30 tháng 7, và Sangeeta Gounder, một phụ nữ đã trồng cỏ giả trên sân trước của căn nhà của bà ở thành phố Toronto từ ba năm trước, và đã bình yên vô sự vì chính quyền thành phố không biết.
Nhưng mới đây chính quyền thành phố đã nhận được thư than phiền của một người nào đó và đã buộc bà Gounder phải lấy cỏ giả lên, nếu không sẽ bị phạt 1,400 dollars.
Bà Gounder đã than phiền với báo chí và muốn chính quyền thành phố Toronto thay đổi luật, cho phép cư dân trong thành phố được trồng cỏ giả trên sân trước nhà.
Ba năm trước bà Gounder đã nhờ thợ đặt cỏ giả trước sân mà theo bà thì đây là một cách đầu tư tốt: không phải cắt cỏ, không phải tưới nước.
Theo luật của chính quyền thành phố thì “tối thiểu 75 phần trăm sân trước phải là sân mềm ( soft landscaping) : cỏ giả được xem là sân cứng .

Xem thêm

Nhận báo giá qua email