Biên giới Canada- Hoa Kỳ sẽ còn đóng cửa cho đến ngày 21 tháng giêng.

Windsor: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 11 tháng chạp, những người Canadians, ngoại những người được xem là những người cần thiết, sẽ không được qua biên giới Hoa Kỳ trong những ngày lễ sắp tới.
Thủ tướng Trudeau xác nhận là biên giới Canada-Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 21 tháng giêng năm tới 2021.
Biên giới Canada-Hoa Kỳ đã bị đóng cửa từ ngày 21 tháng 3 và kéo dài cho đến ngày hôm nay.
Số người bị nhiễm và chết vì covid ở hai bên bờ biên giới tiếp tục gia tăng mạnh: tính đến ngày thứ bảy 12 tháng chạp, tại Hoa Kỳ có trên 16 triệu người nhiễm và gần 300 ngàn người chết, tại Canada có trên 450 ngàn người nhiễm và trên 13,300 người chết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email