Biên giới Mỹ -Canada sẽ đóng cửa cho đến ngày 21 tháng 11

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 19 tháng 10, ông Bill Blair, tổng trưởng an ninh công cộng đã loan báo là biên giới Hoa Kỳ và Canada sẽ đóng cửa cho đến ít nhất ngày 21 tháng 11 năm nay 2020, sau khi thỏa hiệp đóng cửa biên giới cũ sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 10 sắp đến.
Theo lời ông tổng trưởng Blair thì quyết định tiếp tục đóng cửa biên giới của chính quyền Canada dựa trên những bảo vệ cho sự an toàn của những người Canadians.
Hiện đang có những kêu gọi từ tổng thống Trump cho đến nhiều thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, muốn cho mở cửa lại biên giới cứu nguy cho nền kinh tế ở nhiều thành phố Mỹ sát biên giới: những hàng quán ở các thành phố này sống còn phần lớn là nhờ số khách hàng từ Canada qua mua sắm.
Làn sóng đại dịch thứ nhì đang diễn ra ở Canada trong khi số người lây nhiễm covid ở Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng đến những kỷ lục mới trong những ngày gần đây.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email