Biến thể omicron đã lên đến đỉnh ở Canada

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ sáu 21 tháng giêng, bà bác sĩ Theresa Tam, giám đốc ty y tế công cộng liên bang nói là dựa vào những dữ kiện như số người thử nghiệm có dương tính với covid, thử nghiệm nước cống.. cho thấy là sự lây truyền của loài covid biến thể omicron đã lên đến đỉnh ở Canada.
Theo bác sĩ giám đốc thì các mô hình được cập nhật hóa cho thấy là sự lây nhiễm của biến thể omicron sẽ lên đến mức cao nhất vào tháng giêng và sẽ dần dần đi xuống trong tháng hai.
Bà bác sĩ Tam cũng nói các dấu hiệu cho thấy là sự lây nhiễm đã lên đến đỉnh trên khắp Canada.
Trong ngày thứ sáu 21 tháng giêng chỉ có 24 ngàn người Canadians bị nhiễm covid so với con số gần 40 ngàn người một ngày, trong những tuần trước đó.
Tuy nhiên bàc sĩ Tam cũng khuyến cáo mọi người nên thận trọng vì mức lây nhiễm vẫn ở mức 22 phần trăm.
Hiện nay con số người nhiễm và phải nằm trong các bệnh viện trên toàn Canada cũng lên đến trên 10 ngàn người, và đã gây những khó khăn cho các bệnh viện vì không đủ nhân viên y tế chăm sóc cho số đông người này.
Những cuộc giải phẩu các bệnh nhân bị các bệnh khác, đã tạm thời bị hủy bỏ ở nhiều bệnh viện.
Bác sĩ Tam cũng kêu gọi những ai chưa chủng ngừa thì mau mau đi chủng ngừa, vì những dữ kiện cho thấy là những người được chủng ngừa mà có bị nhiễm covid thì cũng bị nhẹ, có thể không phải vào bệnh viện điều trị.