Biến thể omicron ở tỉnh bang Ontario đang trên đà đi xuống?

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 21 tháng giêng thì qua những thử nghiệm nước cống ở tỉnh bang Ontario, đã có những chứng cớ cho thấy là tỷ lệ lây nhiễm covid đã không gia tăng nữa, và có thể sẽ đi xuống.
Các thử nghiệm cũng cho thấy là loài biến thể omicron vẫn còn ở mức cao.
Theo bà Andrea Kirkwood, giáo sư môn sinh học của trường đại học Ontario Tech và là một trong những khảo cứu gia về các thử nghiệm nước cống tìm vi rút corona, thì vào đầu tháng giêng, mức covid ở trong nước cống trong tỉnh bang Ontario đã tăng vọt, nhưng bây giờ số lượng covid đã không còn tiếp tục tăng cao nữa.
Nhóm khảo cứu của giáo sư Kirkwood thử nghiệm nước cống ở 11 địa điểm trong tỉnh bang Ontario, kể cả vùng Durham và Simcoe-Muskoka.
Các cuộc thử nghiệm nước cống tìm vi rút cũng giúp cho các chuyên viên y tế biết được khu vực nào trong tỉnh bang có nhiều người lây nhiễm.
Thật ra là các nhà chuyên môn đã tìm những dấu tích của covid trong phân của những bệnh nhân đã nhiễm covid.
Giáo sư Kirkwood cũng lạc quan cho là loài biến thể omicron đã không còn lây truyền mạnh như xưa.
.