Biến thể Omicron sẽ không gây bệnh nặng cho những người đã chủng ngừa covid bằng thuốc chủng Pfizer.

London, Anh quốc: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 30 tháng 11, tiến sĩ Ugur Sahin, đồng sáng lập của công ty dược phẩm BioNTech, công ty hợp tác cùng với công ty Pfizer chế tạo thuốc chủng ngừa covid, nói là ông tin là thuốc chủng ngừa covid của công ty ông và công ty Pfizer, giúp đỡ hữu hiệu cho những người bị nhiễm loại biến thể Omicron.
Theo tiến sĩ Sahin thì những người đã chủng ngừa bằng thuốc chủng của công ty BioNTech và Pfizer, thì nếu có bị nhiễm loại biến thể Omicron thì họ cũng sẽ không bị bệnh nặng và sẽ không có nguy cơ phải vào nằm điều trị trong bệnh viện.
Theo tiến sĩ Sahin thì thuốc chủng ngừa Pfizer có hai vòng ngăn chận và những con vi rút biến thể Omicron có thể lọt qua được vòng ngăn chận đầu tiên, nhưng khó có thể vượt được vòng ngăn thứ nhì và sẽ bị tiêu diệt.
Tiến sĩ Sahin cũng khuyến cáo mọi người đã chủng ngừa covid hoàn toàn, nên đi chủng ngừa mũi bổ sung khi họ có thể.
Loài vi rút biến thể Omicron được tìm thấy đầu tiên ở xứ Botswana, Phi Châu trong tuần lễ giữa tháng 11, bởi các khoa học gia của xứ Nam Phi và các khoa học gia này nhanh chóng thông báo cho thế giới.
Tính đến ngày thứ ba 30 tháng 11, có ít nhất 200 trường hợp bị nhiễm covid loài biến thể Omicron ở 18 quốc gia trong đó có cả Canada.
Người ta chưa tìm thấy những trường hợp bị nhiễm Omicron ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...