Biểu tình chống dự luật mới về bầu cử

Sau khi thực hiện một chiến thuật chống đối bất ngờ vào giờ chót để ngăn cản dự luật mới về bầu cử do phe Cộng Hòa muốn áp đặt, các nhà dân cử và chính khách của phe Dân Chủ đã tiếp tục nỗ lực này dưới hình thức một cuộc biểu tình rộng lớn bên ngoài tòa nhà quốc hội Texas vào Chủ Nhật vừa qua.
Đám đông hàng ngàn người đã tham dự lời kêu gọi tụ tập trong cuộc biểu tình này để nghe nhiều diễn giả trong đó có cựu dân biểu liên bang Beto O’Rourke, nhân vật đã tranh cử khít khao so tài với nghị sĩ liên bang Ted Cruz của phe Cộng Hòa; cựu Thị trưởng Julian Castro của San Antonio và nhiều viên chức liên bang và tiểu bang lần lượt lên án các nỗ lực của phe Cộng Hòa nhằm giới hạn quyền tự do bầu cử, nhất là với các cộng đồng cử tri dân da đen và da mầu xuyên qua những đề nghị được kèm trong các dự luật mới về bầu cử.
Cuộc biểu tình này được xem như là chặng đường chót của chuyến đi lưu diễn của ông Beto O’Rourke có tên là “Drive for Democracy” (Vận Động cho Dân Chủ) xuyên qua gần 20 thành phố lớn nhỏ tại Texas, và được nhiều người xem như là để dọn đường cho việc ông Beto có thể ra tranh cử vào năm tới để đối đấu với Thống đốc Greg Abbott của phe Cộng Hòa.
Đám đông đã mang theo nhiều biểu ngữ lớn nhỏ và hát to những khẩu hiệu “Let Us Vote” (Hãy Để Chúng Tôi được Bỏ phiếu), “Protect Voting Rights” (Bảo Vệ Quyền Bầu Cử), “Don’t Mess with Texas voters” (Đừng Xen Lấn Quấy phá Cử tri Texas).
Đám đông ủng hộ kế hoạch hiện nay của phe Dân Chủ tại Quốc Hội liên bang muốn thông qua một dự luật liên bang nhằm đề ra những chính sách nâng cao quyền đi bầu dễ dàng cho mọi cử tri tại tất cả tiểu bang.
Trong kỳ bầu cử vừa qua, Texas đã tạo một kỷ lục đi bầu cao nhất với khoảng 67% trong số cử tri ghi danh đã chịu khó đi bỏ phiếu, một tỉ lệ cao nhất trong 30 năm vừa qua, tuy rằng vẫn thấp hơn nhiều nơi khác, như tiểu bang Minnesota đã đạt được 80% cử tri đi bầu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email