Biểu tình phản đối việc cắt giảm tài trợ học vấn

Toronto: Một cuộc biểu tình diễn ra trong chiều hôm thứ bảy ngày 6 tháng 4 trước Nghị Viện tỉnh bang Ontario, Queen’s Park, với sự tham dự của các giáo chức, những học sinh và phụ huynh.
Số người tham dự ước lượng cả ngàn người.
Trước đó vào ngày thứ năm, có hàng chục ngàn học sinh ở các trường trên toàn tỉnh bang Ontario cũng bỏ lớp học, biểu tình phản đối những cắt giảm tài trợ giáo dục của chính quyền tỉnh bang.
Tân chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford mới đây đã đưa ra hàng loạt những cắt giảm trong lãnh vực giáo dục,kể cả việc cắt giảm số giáo viên: chính quyền tỉnh bang dự trù sẽ cắt giảm khoảng 3 ngàn giáo viên, gia tăng sĩ số ở các lớp học, và cắt giảm những trợ cấp cho những gia đình có con bị bệnh tự kỷ ( autism).
Với những cắt giảm này, chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù tiết kiệm được 851 triệu dollars ngân sách.