Biểu tình ủng hộ và chống đối ở Toronto cho việc đòi dân chủ ở Hồng Kông

Toronto: Trong sáng hôm thứ bảy ngày 17 tháng 8, có hàng trăm người đến biểu tình trước tòa thị chính cũ của thành phố Toronto, để ủng hộ cho những người đang biểu tình đòi dân chủ và tự trị ở Hồng Kông.
Những người biểu tình này đã gặp sự chống đối của một nhóm người biểu tình khác ít hơn: những người chống biểu tình này đã hô những khẩu hiệu là chỉ có một nước Trung Hoa.
Những cuộc biểu tình ở Canada mà người biểu tình ủng hộ việc đòi dân chủ và tự trị ở Hồng Kông đã diễn ra ở các thành phố lớn ở Canada là Toronto, Calgary, Winnipeg và Vancouver.
Những người biểu tình ở Canada ủng hộ cuộc tranh đấu cho dân chủ và tự trị ở Hồng Kông đã đòi bà đặc khu trưởng Hồng Kông phải từ chức, bầu cử dân chủ và điều tra việc cảnh sát làm dụng võ lực đàn áp những người biểu tình.
Cũng trong ngày thứ bảy, bà Chrystia Freeland, tổng trưởng ngoại giao đã công bố một thông điệp phản đối những bạo lực đang diễn ra ở Hồng Kông và cho là quyền tự do căn bản kể cả việc biểu tình ôn hòa phải được tôn trọng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email