Biểu tình và phản biểu tình về các biện pháp Covid-19

Những người biểu tình kêu gọi chấm dứt các biện pháp Covid-19 đã tụ tập tại Công viên Jarry hôm thứ Bảy 12/2. Họ vẫy cờ Canada và cờ Québec cùng với các biểu ngữ chống “thông hành tiêm chủng”, tuần hành dọc trên đường Park trước khi quẹo sang đường Chateaubriand.
Một số người biểu tình đã quay trở lại Công viên Jarry sau cuộc tuần hành để lắng nghe các bài phát biểu của các diễn giả trong đó có Maxime Bernier, lãnh đạo Đảng Nhân dân Canada (PPC). Ông này nói rằng qui định bắt buộc tiêm chủng tạo thành một hình thức phân biệt đối xử với những người chưa được tiêm chủng, và kêu gọi chấm dứt các hạn chế Covid-19 ngay lập tức.
Những người tổ chức cũng nói với đám đông rằng sẽ có một cuộc biểu tình khác chống lại các hạn chế Covid-19 ở Quebec City vào thứ Bảy tới.
Cùng lúc, một nhóm nhỏ hơn những người phản-biểu tình cũng tổ chức một cuộc tuần hành ngắn qua khu Villeray, gọi phong trào chống lại các biện pháp đại dịch là “một mặt trận cực hữu”.
Các nhà tổ chức nhóm phản-biểu tình nhấn mạnh sự chỉ trích của chính họ đối với cách đối phó của chính phủ trong đại dịch, viết trên Facebook rằng họ “ủng hộ các biện pháp giảm thiểu đại dịch bắt nguồn từ sự đoàn kết, giúp đỡ, yểm trợ, và quan tâm lẫn nhau”, chứ không phải những biện pháp dựa trên “sự ép buộc”.
LT (Theo CBC)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email