Bộ y tế Canada chuẩn y việc dùng thuốc chủng covid tổ hợp của công ty Pfizer

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 10 tháng 10, bộ y tế Canada chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng covid hỗn hợp ( bivalent covid vaccine) của công ty Pfizer.
Đây là loại thuốc chủng hỗn hợp thứ nhì mà bộ y tế Canada chuẩn y cho việc dùng ở Canada, sau loại thuốc chủng của công ty Moderna.
Loại thuốc chủng covid hỗn hợp của công ty Pfizer có khả năng ngăn ngừa những loại vi rút corona thường và những loại biến thể omicron BA 4 và BA 5.
Theo bộ y tế Canada thì loại thuốc chủng covid hỗn hợp của công ty Pfizer có thể dùng chủng ngừa cho những người từ 12 tuổi trở lên.
Theo bộ y tế Canada thì 88 phần trăm những trường hợp bị nhiễm covid ở Canada hiện nay là từ loại covid biến thể omcicron BA 5 và 9 phần trăm từ loại biến thể BA 4.
Ai là người nên chích ngừa loại thuốc chủng ngừa hỗn hợp covid?
Ủy ban tham vấn về chủng ngừa quốc gia Canada, NACI, khuyến cáo việc chủng ngừa cho những người từ 65 tuổi trở lên, và những người từ 12 tuổi trở lên nếu những người này có hệ thống miễn nhiễm yếu kém, dễ bị lây nhiễm covid.
Trong khi theo bộ y tế Canada thì tất cả những người chưa được chủng ngừa thêm mũi bổ sung trong vòng 6 tháng qua, thì nên đi chủng ngừa mũi chủng ngừa covid hỗn hợp ngay lập tức, và những người khác chưa chủng ngừa covid hoàn toàn trong 3 tháng qua thì cũng nên đi chủng ngừa.
Bác sĩ Theresa Tam, giám đốc ty y tế công cộng liên bang cho biết là tuy số người Canadians bị nhiễm covid sút giảm trong mùa hè, số lượng người bị lây nhiễm đang trên đà gia tăng trở lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email