Bộ y tế Canada chuẩn y việc dùng thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer cho trẻ em dưới 5 tuổi

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 9, bộ y tế Canada đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Theo bộ y tế thì những kiểm chứng y khoa cho thấy là việc dùng thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer cho trẻ em, có lợi nhiều hơn có hại.
Đây là loại thuốc chủng ngừa covid thứ nhì cho trẻ em dưới 5 tuổi, được bộ y tế Canada chuẩn y. Trước đó trong tháng 7, bộ y tế Canada đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng ngừa covid của công ty Moderna cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Bộ y tế Canada chuẩn y việc chủng ngừa 3 mũi thuốc cho trẻ em từ 6 tháng cho đến dưới 5 tuổi: hai mũi chích đầu thì cách nhau ít nhất 3 tuần, và mũi thứ ba thì cách ít nhất 8 tuần.
Bộ y tế cũng khuyến cáo bậc cha mẹ đem con em đi chủng ngừa, vì sẽ giúp ngăn ngừa bệnh nặng, ngăn ngừa việc phải vào nhà thương và ngăn cái chết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email