Bốc thăm tên người may mắn được cấp phát giấy phép đi câu cá hồi.

Miramichi, New Brunswick: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 26 tháng 3, cơ quan đặc trách việc câu cá hồi trên các sông Miramichi và Restigouche ở tỉnh bang New Brunswick, đã bốc thăm tên những người may mắn được câu cá hồi trong mùa hè năm nay.
Chỉ có 416 giấy phép sẽ được ban hành cho những người đi câu trên hai con sông vừa kể, cho nên những ai muốn câu cá hồi, phải nộp đơn và tên của họ sẽ được rút thăm.
Những người may mắn sẽ được câu cá hồi ở 20 địa điểm có nhiều cá trên hai dòng sông.
Những người may mắn có tên được bốc trúng, sẽ phải bỏ tiền mua giấy phép câu cá hồi mà hạn chót phải có giấy phép là ngày 20 tháng 4.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email