Bưu Điện Canada vừa công bố lệnh cấm nhân viên đi làm ( lockout notice)

Ottawa: Cuộc thương thảo hợp đồng mới giữa Bưu Điện Canada và nghiệp đoàn nhân viên đã đi đến chỗ bế tắc, khi Bưu Điện Canada đã công bố lệnh cấm nhân viên đến sở làm ( lockout notice) vào hôm thứ ba ngày 5 tháng 7.

Như thế trong vòng 72 giờ hay vào ngày thứ sáu tuần này, các nhân viên bưu điện sẽ  không được đi làm, và việc chuyển thư và các kiện hàng qua bưu điện Canada sẽ chậm trễ.

Tuy nhiên theo người phát ngôn viên của Bưu Điện thì việc công bố lệnh cấm đi làm, không có nghĩa bưu điện Canada sẽ cho thi hành vào ngày thứ sáu, mà lệnh cấm này được công bố vì những cần thiết trong việc đối phó với những thay đổi  hiện thực của công việc đưa thư.

Điểm khó khăn nhất cho hai bên trong việc thương thảo là vấn đề tiền hưu cho những nhân viên Bưu Điện.

Phát ngôn viên của Bưu Điện Canada cho biết là nếu có cuộc đình công hay lock out toàn diện, bưu điện Canada sẽ không nhận chuyển thư hay các kiện hàng trong thời gian này.

Những chi phiếu tiền hưu, tiền già, tiền trợ cấp trẻ em vẫn được gửi đến người nhận như thường lệ.

Nhận báo giá qua email