Các ca mới nhiễm COVID-19 tại các cửa hàng tạp hóa trên khắp Metro Vancouver

Số trường hợp  nhiễm coronavirus (COVID-19) tăng vọt  ở British Columbia bao gồm các ca nhiễm được xác nhận giữa các nhân viên tại các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn của quốc gia hoạt động trên khắp Hạ Nội Địa.

Loblaw Companies Ltd, công ty mẹ của chuỗi bán lẻ Real Canadian Superstore, City Market và Your Independent Grocer đã cung cấp thông tin cập nhật cho danh sách trường hợp nhân viên COVID-19 của họ vào ngày 3, 4 và 5 tháng 4, cho biết như sau:

– Davie Street Your Independent Grocer, 1255 Davie Street, Vancouver: Ngày cuối cùng mà thành viên trong nhóm làm việc là vào ngày 31 tháng 3

– Real Canadian Superstore, 333 Seymour Blvd, North Vancouver: Ngày cuối cùng mà mỗi người trong số ba thành viên bị nhiễm bệnh làm việc là vào ngày 25 tháng 3 và ngày 27 tháng 3

– Real Canadian Superstore, 14650 – 104th Avenue, Surrey: Ngày cuối cùng mà mỗi thành viên trong nhóm bị nhiễm bệnh làm việc là vào ngày 22 tháng 3 và ngày 31 tháng 3

– Real Canadian Superstore, 19800 Lougheed Hwy, Pitt Meadows: Ngày cuối cùng thành viên trong nhóm làm việc là vào ngày 27 tháng 3

– Real Canadian Superstore, 7550 King George Blvd, Surrey: Ngày cuối cùng mà thành viên trong nhóm làm việc là vào ngày 22 tháng 3

Vào ngày 1 và ngày 2 tháng 4, Loblaws đã báo cáo một số trường hợp COVID của nhân viên tại nhiều cửa hàng Metro Vancouver khác của họ, bao gồm cả tại Park Royal City Market ở Bắc Vancouver và Real Canadian Superstore ở Metropolis tại Metrotown ở Burnaby.

Sobeys Inc, công ty điều hành các cửa hàng như Safeway và Thrifty Foods, đã cập nhật trình  theo dõi trường hợp virus BC coronavirus  gần đây để bao gồm các trường hợp nhân viên BC sau tại các cửa hàng sau đây:

– Safeway, 6564 East Hastings St, Burnaby: Ngày cuối cùng nhân viên cửa hàng làm việc là vào ngày 21 tháng 3

– Safeway, 1766 Robson Street, Vancouver: Ngày cuối cùng nhân viên cửa hàng làm việc là vào ngày 24 tháng 3

Công ty cũng đang báo cáo các trường hợp ảnh hưởng đến công nhân tại một trong các cửa hàng của họ ở Smithers, Parksville và Victoria.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email