Các cách thức di dân từ Hoa kỳ qua Canada

Windsor, Ontario: Một luật sư chuyên về di trú ở tỉnh bang Ontario vừa cho biết là ông ta bị tràn ngập bởi những cú điện thoại của những người Mỹ muốn di dân qua Canada, vì lo sợ ông Donald Trump sẽ đoạt chức ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa.

Theo tin của mạng Google thì ngay sau ngày Super Tuesday 1 tháng 3, tỷ lệ số người vào dò tin tức trên mạng ” how can I move to Canada” đã tăng 1,150 phần trăm.

Luật sư Eddie Kadri ở thành phố Windsor cho biết là văn phòng của ông, đã tràn ngập vì những cú điện thoại của những người Mỹ bất mãn, kể từ khi có cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ bắt đầu.

Trong năm 2014, số 260 ngàn di dân được nhận vào Canada, và trong số này có 8,496 người đến từ Hoa Kỳ.

Với những người Mỹ muốn di dân qua Canada thì có những cách sau đây:

1.Express entry:
Chương trình di dân Express entry dựa vào điểm số trên tuổi , tình trạng gia đình, ngôn ngữ, học vấn và kinh nghiệm làm việc. Nếu một người có được 500 điểm trong tổng số 1,200 điểm tối đa, thì người này có triển vọng được di dân qua Canada.

Theo luật sư Kadri thì thời gian chờ đợi chừng 6 tháng và phí tổn mà ông ta tính cho khách hàng là 6 ngàn dollars.

2. Investor program:
Theo luật sư Kadri, mỗi một tỉnh bang có một chương trình thâu nhận những di dân giàu có khác nhau. Thí dụ như chương trình thâu nhận của tỉnh bang Quebec là người di dân phải có tài sản tối thiểu là 1.6 triệu dollars, và phải đầu tư 800 ngàn dollars.
Chính quyền liên bang cũng có những chương trình thu nhận di dân kiểu đầu tư như “Start up Visa”.

3.Go back to school:
Những người Mỹ khi được nhận vào một trường cao đẳng hay đại học ở Canada, có quyền xin giấy chiếu khán sinh viên. Và trong thời gian đi học, có quyền xin đi làm bán thời gian tối đa 20 tiếng một tuần, và làm full time trong thời gian nghỉ hè.

Từ việc xin chiếu khán sinh viên, người ta có thể xin vào thườnng trú nhân Canada.

3. Kết hôn:
Nếu một người kết hôn với một người có quốc tịch Canada, sống chung với nhau tối thiểu 1 năm, thì người phối ngẫu có quyền xin bảo trợ người vợ hay chồng của mình trở thành thường trú nhân Canada

Xem thêm

Nhận báo giá qua email