Các cao niên xếp hàng qua đêm chờ được chủng ngừa Covid

Theo những tin tức loan báo hôm 3 tháng 1, thì tiểu bang New York đã là tiểu bang thứ tư có trên 1 triệu người nhiễm Covid, kể từ thời có đại dịch cho đến nay.

Ba tiểu bang khác có trên 1 triệu người nhiễm Covid là California, Texas và Florida.

Tiểu bang có số người nhiễm hàng đầu so với các tiểu bang khác là California với trên 2.3 triệu người. Texas có 1.7 triệu người nhiệm và Florida có trên 1.3 triệu người.

Nhưng khi nói về số tử vong vì covid thì tiểu bang New York đứng hàng đầu với 38.4 ngàn người chết, Texas đứng hàng thứ nhì với trên 28.4 ngàn người, đứng hàng thứ ba là tiểu bang Cali với trên 26.5 ngàn người chết và có trên 22 ngàn người chết ở tiểu bang Florida.  

Xem thêm

Nhận báo giá qua email