Các chi nhánh Tim Hortons Canada sẽ được trùng tu.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 28 tháng 3, công ty bán cà phê Tim Hortons sẽ bỏ ra 700 triệu dollars, để sửa sang lại phần lớn những cửa tiệm tại Canada, trong vòng 4 năm tới.
Tuy nhiên nhiều chủ nhân của các tiệm Tim Hortons, những tiệm thương mại bản quyền ( franchisors), đã bất bình vì việc sửa sang theo đường hướng của trung ương, sẽ làm tốn kém của những người này $450,000.
Theo phát ngôn viên của công ty the Restaurant Brands International, chủ nhân của hệ thống tiệm cà phê Tim Hortons, thì những cửa tiệm sẽ được gắn thêm nhiều đèn, trang trí bên ngoài tiệm một cách tự nhiên hơn, sửa sang lại hệ thống bàn ghế trong tiệm.
Theo ông Alex Marcedo của công ty the Restaurant Brands International thì các tiệm Tim Hortons cần được sửa sang lại theo thị hiếu mới của khách hàng.
Tuy nhiên chủ nhân của hệ thống tiệm cà phê này cũng buộc chủ nhân của những chi nhánh, phải bỏ ra 450 ngàn dollars cho việc tu sửa.
Từ khi hệ thống tiệm cà phê Tim Hortons được bán lại cho công ty The Restaurant Brands International, một công ty Hoa Kỳ, đã có những xáo trộn trong việc điều hành các tiệm cà phê Tim Hortons nữa, vì những quyết định từ công ty chính ở Hoa Kỳ.
Nhiều khách hàng đã cho rằng cà phê Tim Hortons không còn là cà phê làm từ Canada nữa!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email