Các cô mụ ở tỉnh bang Ontario có thể cho toa mua thuốc?

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 9 tháng 7, bà Christine Elliott, phó thủ hiến kiêm bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario đã cho biết là chính quyền tỉnh bang đang tham khảo với các chuyên gia y tế về dự án cho những cô mụ( midwives) đỡ đẻ có thêm quyền cho toa mua thuốc cho các sản phụ.
Bà bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario cũng cho biết thêm mà bà đã yêu cầu hiệp hội những cô mụ ở tỉnh bang Ontario, sửa đổi lại những điều lệ về việc điều hành dược phẩm trong ngành cô mụ.
Hiện nay các cô mụ ở tỉnh bang Ontario phải tham khảo với các bác sĩ, trước khi có thể cho toa mua thuốc nhất là thuốc ma túy giảm đau.
Nhưng trong tương lai, các cô mụ ở tỉnh bang Ontario có thể cho toa mua thuốc cho các sản phụ mà không cần hỏi ý kiến của các bác sĩ.
Chính quyền tỉnh bang sẽ tiếp tục duy trì chương trình bành trướng thêm ngành cô mụ: gia tăng thêm 28 triệu dollars cho việc phát triển và giúp cho thêm 3,400 sản phụ có thể sử dụng cô mụ trong việc sinh con, thay vì phải đến nhà thương gặp các bác sĩ sản khoa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email