Các công ty dầu bị thiệt hại gần 1 tỷ dollars lợi nhuận, vì đám cháy ở Fort McMurray.

Calgary:  Theo những bản ước tính sơ khởi của tổ chức The Coference Board of Canada, thì đám cháy  ở thành phố Fort McMurray đã làm cho các công ty khai dầu cát trong khu vực này  bị thiệt hại nặng nề  về tài chánh.

Số tiền thiệt hại lên đến gần 1 tỷ dollars, về số lượng dầu không sản xuất được.

Trong những tuần trước khi có đám cháy ở Fort McMurray, 12 mỏ dầu cát bị đóng cửa và số dầu sản xuất  hàng ngày đã giảm đi một phân nửa.

Đám cháy kéo dài trong hai tuần qua, và vẫn còn tiếp tục hoành hoành trong khu vực xung quanh thành phố Fort McMurray.

Đám cháy đã khiến toàn bộ cư dân trong thành phố Fort McMurray, gồm trên 80 ngàn người đã phải di tản, và là một trong những đám cháy lớn nhất ở Canada, từ trước đến nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email