Các công ty trồng cần sa ào ạt mướn nhân viên

Vancouver: Tuy việc hợp thức hóa cần sa chỉ bắt đầu vào tháng 7, nhưng ngay từ bây giờ trong những tháng đầu năm 2018, các công ty trồng cần sa ở Canada đã ào ạt mướn nhân viên.
Theo bà Alison McMahon, chủ nhân của công ty Canabis At Work, cơ sở tìm việc cho những công ty trồng cần sa ở Canada, thì các công ty trồng cần sa cần thêm rất nhiều nhân viên, nền kỹ nghệ cần sa phát triển hết sức mạnh mẽ.
Bà McMahon cho biết là các công ty trồng cần sa cần nhân viên ở mọi lãnh vực, từ nhân công làm việc ở ngoài vườn, cho đến những người bán hàng, tiếp thị và nghiên cứu cách trồng trọt và làm những sản phẩm có cần sa.
Các công ty cần sa cũng còn gửi những người đại diện đến các trường đại học, để tìm mướn những sinh viên vừa tốt nghiệp, nhất là những sinh viên ngành hóa học và kỹ sư.
Rất nhiều người đang làm việc từ những ngàn kỹ nghệ khác, đã đến xin làm việc trong ngành kỹ nghệ cần sa.
Ông Chad Grant, một người hiện đang làm trong ngành kỹ nghệ xây cất, đã nộp đơn xin việc trong kỹ nghệ trồng cần sa, mà theo ông Grant sẽ trở nên một ngành kỹ nghệ lớn ở Canada.
Cũng theo bà McMahon thì tiền lương trả cho các nhân viên làm việc trong ngành kỹ nghệ cần sa cũng không thua kém gì những ngành kỹ nghệ khác, từ $50,000 cho đến $100,000 một năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email