Các công ty viễn thông đang trong cuộc chiến dành khách hàng

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 18 tháng 12, các công ty viễn thông lớn ở Canada gồm công ty Bell, công ty Telus và công ty Rogers đang ở trong một cuộc chiến tranh dành khách hàng trong mùa Lễ năm nay.
Trong một thời gian hạn định, cả ba công ty sẽ cung cấp những kế hoạch cung cấp 10 GB dữ kiện với giá $60 một tháng cho những người đã có cellphone.
Dữ kiện này bao gồm việc mà khách hàng có quyền gọi điện thoại miễn phí trên toàn Canada.
Theo bà Lindsay Meredith, giáo sư phân khoa kinh tế thị trường của trường đại học Simon Fraser ở thành phố Vancouver thì các công ty viễn thông ở Canada vẫn nổi tiếng về việc tính tiền lệ phí sử dụng điện thoại đắt hơn những quốc gia khác, mà việc công bố kế hoạch cung cấp dữ kiện mới này cho thấy đã có những thay đổi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email