Các công ty Việt Nam tìm cách gia tăng số hàng may mặc qua Canada.

Montreal: Với những thuận lợi sau khi Việt Nam ký kết thỏa ước mậu dịch liên Thái Bình Dương (CPTPP), và với cuộc chiến tranh mậu dịch đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung quốc, đã giúp các công ty Việt Nam, nhất là những công ty chuyên về may mặc, có cơ hội phát triển và xuất cảng hàng hóa sang các quốc gia trong khối CPTPP cũng như qua Hoa Kỳ và Canada.
Trong cuộc hội thảo về thương mại diễn ra ở thành phố Montreal trong hôm thứ năm, ông Lê Tiến Trường, tổng giám đốc tổ hợp may mặc Vinatex thì tổng số thương vụ về hàng may mặc trong 11 quốc gia hội viên khối CPTPP là 83 tỷ Mỹ kim hàng năm, và Việt Nam chỉ xuất cảng một số hàng hóa may mặc trị giá có 5.3 tỷ Mỹ kim hay 6.3 phần trăm tổng số.
Cũng theo ông Trường thì các công ty sản xuất hàng may mặc của Việt Nam còn có rất nhiều cơ hội gia tăng số hàng xuất khẩu đến các nước trong nhóm.
Riêng ở Canada thì các công ty Việt Nam chỉ xuất cảng số hàng may mặc sang Canada ở mức 5 phần trăm của tổng số thương vụ lên đến 14 tỷ Mỹ kim hàng năm.