Các cuộc mua bán điên cuồng của những nhà đầu tư cò con trên thị trường chứng khoán New Yok.

New York: Trong hôm thứ tư ngày 27 tháng giêng, giá cổ phiếu của hệ thống tiệm bán trò chơi điện tử GameStop gia tăng 166 phần trăm trong một ngày, và lên đến 490 Mỹ kim một cổ phiếu, một sự gia tăng kinh khủng chưa từng thấy trên thị trường chứng khoán New York. Cũng nên nhớ là giá cổ phiếu của hệ thống tiệm bán trò chơi điện tử này chỉ ở mức 40 Mỹ kim trong vòng 1 tuần lễ trước: giá cổ phiếu gia tăng trên 1 ngàn phần trăm, và gia tăng 2 ngàn phần trăm từ giá $4 một cổ phiếu vào đầu năm nay 2021.
Những nhà đầu tư xôn xao, trong khi nhiều đại công ty đầu tư, chuyên mua bán cổ phiếu “non” đã bị lỗ cả hàng tỷ Mỹ kim.
Nhiều người đã xem sự chao đảo trên thị trường chứng khoán là một cuộc nỗi dậy, phản kháng lại những quy luật mua bán cổ phiếu được các đại công ty ở khu tài chánh Wall Street đã thiết lập ra từ hàng trăm năm qua.
Một tài chánh gia là ông Anthony Scaramucci nói là chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạnh Pháp diễn ra trong thị trường tài chánh.
Theo nhận xét của tâm lý gia Frank Murtha của tổ chức MarketPsych LLC thì những điều lệ cũ đã không còn được tuân theo khi số người từ chối theo luật chơi cũ ngày một gia tăng.
Việc đang xảy ra ở trong thị trường đầu tư Mỹ cho thấy là những nhà đầu tư nhỏ, đang tìm cách chống lại những cách đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiễm, hedge funds: những quỹ đầu tư này tìm cách mua ” non” ( short) những công ty mà họ nghĩ là giá cổ phiếu sẽ sút giảm, như trường hợp các công ty GameStop và AMC.
Với những phản đối được thực hiện bằng các bỏ tiền mua cổ phiếu của các công ty GameStop và AMC này, nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đã phải mua lại cổ phiếu của các công ty vừa kể với giá cao hơn giá mà họ đã bán “non” trước đó, và kết quả là nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đã thua lỗ cả hàng tỷ Mỹ kim trong một ngày!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email