Các dân biểu đảng Bảo Thủ truất phế thủ lãnh Erin O’Toole.

Ottawa: Trong cuộc họp nội bộ qua mạng diễn ra hôm thứ tư ngày 2 tháng 2, các dân biểu của đảng Bảo Thủ đã bỏ phiếu truất phế tghủ lãnh Erin O’Toole.
Trong số 119 dân biểu thuộc đảng Bảo Thủ, 63 người bỏ phiếu đòi truất phế thủ lãnh O’Toole, trong khi 45 người bỏ phiếu ủng hộ ông.
Như thế các dân biểu của đảng Bảo Thủ sẽ phải tuyển chọn một thủ lãnh tạm thời, trong thời gian chờ đợi cho một cuộc bầu cử một tân thủ lãnh trong những tháng sắp tới.
Thủ lãnh O’Toole năm nay 49 tuổi, nguyên là một phi công trong không lực Canada, và sau khi rời quân ngũ, ông đã hành nghề luật sư một thời gian, trước khi bước vào lãnh vực chính trị.
Ông đắc cử dân biểu vùng Durham vào năm 2012, từng giữ chức tổng trưởng bộ cựu chiến binh trong thời của thủ tướng Stephen Harper.
Ông được bầu vào làm thủ lãnh của đảng Bảo Thủ vào tháng 8 năm 2020, nhưng sau đó đảng Bảo Thủ đã thua đảng cầm quyền Tự Do trong cuộc bầu cử lại quốc hội.
Nhiều dân biểu đảng Bảo Thủ đã không hài lòng về những việc làm của ông trong thời gian ngắn làm thủ lãnh, vì họ cho là ông này không giúp các dân biểu đảng Bảo Thủ đoàn kết thành một khối để có thể thắng được đảng Tự Do trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.
Ai sẽ là thủ lãnh tương lai cho đảng Bảo Thủ? theo nhận xét của nhiều bình luận gia thì một dân biểu được nhiều ủng hộ của các thành viên trong nội các của đảng Bảo Thủ là ông Pierre Poilievre, dân biểu đảng Bảo Thủ ở thủ đô Ottawa.
Cũng trong hôm thứ tư, sau khi biết là bị truất phế, cựu thủ lãnh O’Toole cho biết ông ta sẽ tiếp tục làm dân biểu và sẽ ủng hộ vị tân thủ lãnh của đảng Bảo Thủ sẽ được bầu trong tương lai.