Các dân biểu phe Dân Chủ và nhân viên quốc hội kiện Thống đốc Abbott

Một nhóm các dân biểu phe Dân Chủ và những nhân viên làm việc tại quốc hội tiểu bang đã nộp đơn kiện lên Tối Cao Pháp Viện Texas để yêu cầu bác bỏ quyết định mới đây của Thống đốc Gregg Abbott nhằm phủ quyết một phần ngân sách trả lương và điều hành quốc hội.
Hơn 60 dân biểu phe Dân Chủ cùng với vài tổ chức và 4 công chức và nghiệp đoàn lao động Texas ALF-CIO đã cùng đứng tên trong đơn kiện với lập luận rằng ông Abbott đã vượt quá quyền hạn hành pháp của mình và vi phạm vào tinh thần tam quyền phân lập trong chính quyền. Đơn kiện nói rằng việc phủ quyết của ông Abbott là một mưu toan nhằm ức hiếp, và qua đó điều khiển quốc hội phải hoạt động theo một chiều hướng của ông, tức là vượt qua sự phủ quyết thông thường để kiểm soát những thái quá của quốc hội.
Ông Abbott đã có quyết định này sau khi phe Dân Chủ đã cùng đoàn kết vào giờ chót để tẩy chay phiên họp nhằm thông qua một dự luật mới về bầu cử gây nhiều tranh cãi vì có nội dung giới hạn quyền bầu cử của nhiều khối cử tri, đặc biệt là thành phần gốc thiểu số và da màu. Vì không đủ túc số qui định, phiên họp không thể kéo dài và phe Cộng Hòa đã không thể thông qua dự luật này vào giờ chót. Kết quả bất ngờ ngoài dự tính đã khiến ông Abbott tức giận và sau đó quyết định ra tay để trừng phạt các vị dân biểu phe Dân Chủ.
Dân biểu Chris Turner thuộc phe Dân Chủ đại diện cho một đơn vị tại Grand Prairie nói rằng có khoảng 2,000 công chức làm việc tại quốc hội Texas có thể bị ảnh hưởng mất tiền lương nếu như quyết định phủ quyết về ngân sách của ông Abbott không bị đẩy lui.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email