Các động mại dâm ở tiểu bang Nevada được mở cửa lại

Las Vegas: Bắt đầu từ ngày thứ bảy 1 tháng 5 năm nay 2021, chính quyền tiểu bang Nevada đã cho mở cửa lại tất cả các cơ sở mại dâm và cho mở cửa các sòng bài với số khách hàng được vào cùng 1 lúc là 80 phần trăm sức chứa của các sòng bài này.
Ông Steve Sisolak, thống đốc tiểu bang Nevada cũng nói là các sòng bài sẽ được hoàn toàn mở cửa 100 phần trăm vào ngày 1 tháng 6 sắp tới.
Những người làm nghề bán dâm trở lại làm việc sau hơn 1 năm trời bị bắt buộc nghỉ việc với những việc phòng ngừa như đeo khẩu trang và đo thân nhiệt những khách hàng, cũng như dọn dẹp tẩy uế sát trùng phòng ốc, sau những lần phục vụ.
Một gái mại dâm có tên biệt hiệu là Kiki Lover cho biết cô ta hành nghề tại động mãi dâm the Sagebrush Ranch ở thành phố Carson nói là cô ta sẽ giảm giá cho những khách hàng đến với cô trong tuần lễ khai trương trở lại.
Những người hành nghề bán dâm tại tiểu bang Nevada bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở trong động, nhưng có quyền cởi bỏ khẩu trang khi đưa khách vào phòng riêng.
Kiểm soát việc mà những gái bán dâm có đeo khẩu trang hay không khi đưa khách vào phòng riêng là một chuyện mà chính quyền tiểu bang không cách chi làm được, cho nên có cấm đoán hay không chuyện này cũng bằng thừa.
Quần áo còn có thể cởi tuốt thì nhằm nhò chi cái khẩu trang?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email