Các khoá học hè tại Khu Học Chính Houston chỉ diễn ra trên mạng trực tuyến

Những lo ngại vì cơn đại dịch Covid19 vẫn còn khá lớn cho việc mở lại các lớp học cho học sinh đến trường vẫn là “điều chưa thể khả thi vào lúc này” nên Khu Học Chính Houston, với số học sinh cao nhất trong tiểu bang, đã quyết định mở các khoá học mùa hè dưới dạng trực tuyến.
Tuy rằng chính quyền tiểu bang đã cho phép việc mở lại các lớp học như trước đây nếu như tuân thủ theo một loạt những qui định về an toàn và sức khoẻ, nhưng cho đến nay tất cả những Học Khu lớn trong tiểu bang chưa hề có nơi nào loan báo lịch trình để mở lại các lớp học như bình thường cho mùa hè. Theo những tiêu chuẩn đòi hỏi, các lớp học chỉ được có tối đa là 11 học sinh, và các bàn ghế phải cách xa nhau 6 feet, các học sinh phải được kiểm tra nhiệt độ mỗi ngày và mọi nhân viên trong trường phải đeo mặt nạ.
Nhiều khu học chính tại địa phương như Katy, Alief, Clear Creek trước đó đã loan báo là sẽ tiếp tục các lớp học theo dạng trực tuyến cho suốt mùa hè này. Các viên chức của Học Khu Aldine cũng mới xác nhận sẽ duy trì chính sách này cho mùa hè. Tại Học Khu Fort Bend, các viên chức dự định sẽ mở cửa một số các trường học, nhưng chỉ để dành cho các lớp học đặc biệt cho các sinh viên có khuyết tật và thiểu năng.
Ban giám đốc Học Khu Houston đã gửi thư thông báo đến gia đình các em học sinh có trình độ kém được khuyến cáo hoặc bắt buộc phải tham dự các lớp hè từ ngày 8/6 đến 2/7. Tất cả các em học sinh đều được tự động ghi danh vào các lớp học này. Vào năm ngoái có khoảng 50,000 học sinh đã theo học các lớp mùa hè.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email