Các khoản trợ cấp giảm nghèo đáp ứng nhu cầu địa phương Kamloops

Những người dễ bị tổn thương và thu nhập thấp ở Kamloops sẽ được hỗ trợ tốt hơn nhờ chính phủ tài trợ 25.000 Gia-kim cho các chiến lược xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Nicholas Simons, Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và Giảm nghèo cho biết: “Chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giảm nghèo ở BC vì tác động của nghèo đói được cảm nhận rõ nhất ở cấp địa phương. Bằng cách hỗ trợ các chính quyền địa phương trong việc phát triển các kế hoạch và dự án giảm nghèo của chính họ, chúng tôi bảo đảm họ có các công cụ và nguồn lực để tạo ra sự khác biệt. Khi BC tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19, chúng tôi biết mọi người vẫn cần hỗ trợ thêm, và những khoản tài trợ này chỉ làm được điều đó”.

Các dự án này là từ đợt bổ sung thứ hai của Chương trình Hành động và Hoạch định Giảm nghèo (Poverty Reduction Planning and Action Program) do Liên đoàn Đô thị BC (UBCM = Union of BC Municipalities) quản lý. UBCM hỗ trợ các kế hoạch và dự án của chính quyền địa phương nhằm giảm nghèo ở cấp địa phương, cũng như chiến lược giảm nghèo “TogetherBC” của Tỉnh bang.

Kamloops sẽ phát triển một kế hoạch dịch vụ hỗ trợ hậu khẩn cấp với số tiền tài trợ. Các trường hợp khẩn cấp và thiên tai, chẳng hạn như lũ lụt hoặc cháy rừng, có thể gây ra và làm trầm trọng thêm những khó khăn về tài chính, đặc biệt là đối với những người đã trải qua cảnh nghèo đói. Dự án này sẽ tạo ra một kế hoạch hành động địa phương về cách hỗ trợ tốt nhất cho mọi người trong cộng đồng trong trường hợp khẩn cấp.

Tất cả các dự án sẽ có sự tham gia của các đối tác cộng đồng chính, chẳng hạn như các tổ chức giảm nghèo dựa vào cộng đồng, những người có kinh nghiệm sống về đói nghèo, các doanh nghiệp, các bộ lạc (First Nations) hoặc tổ chức thổ dân tại địa phương.

Brian Frenkel, chủ tịch UBCM cho biết: “Các chính quyền địa phương đã kêu gọi cam kết của tỉnh sâu hơn trong việc xóa đói giảm nghèo trong nhiều năm nay. Các thành viên cũng nhận ra rằng nghèo đói là do bối cảnh và phản ứng tập thể của chúng ta cần phản ánh những điều kiện và thách thức đặc biệt trong các cộng đồng của BC. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ mà chương trình này đang cung cấp cho việc phát triển các chiến lược và phương pháp tiếp cận của địa phương. ”

Trong toàn tỉnh bang BC, 10 dự án trải dài 12 chính quyền địa phương sẽ nhận được tổng cộng gần $350,000 từ đợt này. Để đủ điều kiện, các dự án, kế hoạch và chiến lược phải tập trung vào một hoặc nhiều lĩnh vực hành động ưu tiên của TogetherBC, bao gồm gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên, giáo dục và đào tạo, nhà ở, thu nhập việc làm và hỗ trợ xã hội.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email