Các khu học chính chuẩn bị kế hoạch chích ngừa cho nhân viên và thầy cô giáo

Các khu học chính trên toàn tiểu bang đang lên kế hoạch chích ngừa quy mô cho các thầy cô giáo và nhân viên tại trường học đang mong mỏi chờ đợi dịch vụ này. Kế hoạch của Thống đốc Brian Kemp muốn mở rộng thứ tự ưu tiên để chích ngừa cho giới giáo chức tại Georgia sẽ bắt đầu vào thứ Hai 8 tháng 3. 

Ông Kemp nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc mở cửa trường học và để học sinh trở lại các lớp học trực tiếp với thầy cô, và một trong những yếu tố quan trọng để đẩy mạnh việc này là gia tăng tỉ lệ chích ngừa cho các thầy cô giáo nhằm tạo một tình trạng an toàn và an tâm cho các phụ huynh cũng như học sinh. Một cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy có hơn 136,000 thầy cô giáo đều mong muốn được chích ngừa COVID-19.

Nhiều vị tổng quản đốc các khu học chính đã có một buổi họp vào thứ Năm tuần trước để thảo luận về việc đẩy mạnh kế hoạch chích ngừa này. Khu Học Chính Các Trường Công Lập Atlanta sẽ phát động chiến dịch chích ngừa tại sân vận động Mercedes-Benz trong 3 ngày 24, 26 và 27 tháng Ba. Sau đó đợt chích ngừa thứ nhì sẽ được thực hiện trong các ngày 14, 16 và 17 tháng Tư.

Khu Học Chính Gwinnett County sẽ bắt đầu chích ngừa cho hơn 13,000 nhân viên từ ngày thứ Hai 8/3. Các trường trong Khu Học Chính Fulton County sẽ bắt đầu chích ngừa quy mô cũng tại sân vận động Mercedes-Benz khởi sự từ ngày 22 đến 27 tháng Ba, và vòng chích ngừa thứ nhì sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng Tư.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email