Các ngân hàng bận rộn cho khách hàng mượn tiền mua nhà

Toronto: Trong tuần lễ cuối tháng 2, các ngân hàng lớn ở Canada như Royal Bank, TD Bank.. đã công bố số lợi nhuận và số tiền mà những ngân hàng này thâu vào trong tài khóa 3 tháng qua, đã nhiều hơn những ước tính của các chuyên gia tài chánh.
Số tiền mà các ngân hàng đã phải dự trữ phòng ngừa những khách hàng vì đại dịch, không có tiền trả nợ nhà, phải quỵt nợ, đã không nhiều như những ước tính.
Trong khi đó giá nhà cửa vẫn tiếp tục gia tăng, người ta vẫn đổ xô đi mua nhà và mượn nợ nhà.
Theo những công bố thì số nợ nhà mà những ngân hàng Canada cho mượn đã lên đến những kỷ lục mới.
Thời đại dịch người ta có thể làm việc tại gia cho nên số nhà bán được, nhất là ở những vùng ngoại ô các thành phố gia tăng.
Số nợ nhà của ngân hàng Royal Bank hiện nay là 305 tỷ dollars, gia tăng 12 phần trăm trong vòng 1 năm.
Ngân hàng CIBC có số nợ nhà gia tăng 9 phần trăm, số nợ nhà gia tăng 9.7 phần trăm ở National Bank..
Số người mượn nợ nhà gia tăng, giúp cho các ngân hàng cho mượn nợ nhà gia tăng thêm số lợi nhuận.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email