Các ngân hàng Canada cho gia tăng mức lãi suất chính ( prime rate)

Toronto: Sau khi ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm0.25 phần trăm và ở mức 4.5 phần trăm, các ngân hàng lớn ở Canada cũng lập tức cho gia tăng mức lãi suất chính ( prime rate). Mức lãi suất chính là mức lãi suất mà ngân hàng tư Canada tính trên những khách hàng đặc biệt của họ, và từ mức lãi suất chính này, sẽ có những gia tăng trên các mức lãi suất nợ nhà, nợ xe.
6 đại ngân hàng Canada gồm Royal Bank, TD Bank, Scotiabank, Bank of Montreal , CIBC và National Bank đã cho gia tăng mức lãi suất chính thêm 0.25 phần trăm và ở mức 6.7 phần trăm.
Mức lãi suất chính ở Canada đã lên đến mức cao nhất kể từ năm 2001 cho đến nay.
Việc gia tăng mức lãi suất chính sẽ làm cho mức lãi suất nợ nhà gia tăng theo : loại 5 năm cố định lên đến 5.5 phần trăm.
Theo những tính toán của hội đồng địa ốc vùng Toronto (TRREB) phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 1, thì trung bình 1 căn nhà trong vùng thủ phủ Toronto bán với giá 1.1 triệu dollars, và với mức lãi suất nợ nhà 5.25 phần trăm, người mua phải trả hàng tháng $5,251. Với mức lãi suất lên đến 5.5 phần trăm, thì số tiền phải trả hàng tháng lên đến $5,378.
Cũng theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì ngân hàng trung ương Canada sẽ không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản trong những tháng sắp tới đây?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email