các ngân hàng Canada tiếp tục thu những số lợi nhuận kếch sù

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 11, ngân hàng Nova Scotia đã loan báo số lợi nhuận mà ngân hàng này đã thu được trong tài khóa 3 tháng thứ ba của năm, tính đến cuối tháng 10.
Trong ba tháng qua, ngân hàng Nova Scotia thu vào 2.59 tỷ dollars lợi nhuận so với con số 1.9 tỷ dollars của ba tháng cùng thời gian năm ngoái.
Trong năm 2021 và tính đến cuối tháng 10, ngân hàng Nova Scotia đã thâu vào 9.96 tỷ dollars lợi nhuận, so với 6.85 tỷ dollars trong cùng thời gian của năm ngoái.
Theo những loan báo thì ngân hàng Nova Scotia sẽ cho gia tăng tiền lời cổ đông thêm 11 phần trăm hay ở mức 4 dollars một năm và sẽ mua lại 24 triệu cổ phiếu của ngân hàng này trên thị trường chứng khoán.
Ngân hàng Nova Scotia là ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận cho tài khóa ba tháng tính đến cuối tháng 10.
Trong vòng những ngày sắp tới, các đại ngân hàng Canada sẽ lần lượt công bố lợi nhuận, gồm các ngân hàng Montreal , Toronto Dominion, Royal Bank, CIBC và National Bank.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh, thì các ngân hàng Canada sẽ ăn nên làm ra trong những tháng sắp tới, khi nền kinh tế Canada được mở cửa hoàn toàn.

Tin tức khác...