Các ngân hàng Canada tìm cách kiếm thêm khách hàng ờ những di dân và các sinh viên du học

Ottawa: Hàng năm chính quyền liên bang đã cho thâu nhận thêm hàng trăm ngàn di dân, chưa kể những người tỵ nạn, với mục đích có người làm việc, giúp phát triển nền kinh tế.
Ngoài ra hàng năm có hàng trăm ngàn sinh viên ngoại quốc đến Canada du học, và một số đông những người này sau đó sẽ được ở lại Canada.
Chính vì thế các ngân hàng Canada muốn kiếm thêm khách hàng đã nhắm vào số người mới đến Canada hàng năm này.
Các ngân hàng Canada như là Royal Bank, TD Bank.. đã có những chương trình dễ dàng cho những di dân, những sinh viên du học, mở các trương mục ngân hàng ngay từ khi họ vẫn còn ở quê hương của họ, đang chờ giấy tờ chuẩn y cho qua Canada.
Trong những năm 2010 cho đến 2015, trung bình 1 năm chính quyền liên bang Canada thu nhận thêm khoảng 260 ngàn người. Con số người thu nhận vào đã gia tăng cao gần gấp đôi: trong năm nay 2022, chính quyền liên bang Canada cho nhận vào 432 ngàn di dân và con số di dân được nhận vào Canada sẽ tăng lên đến 451 ngàn người vào năm 2024.
Về số sinh viên du học thì con số sinh viên xin qua Canada du học đã tăng gấp 3 lần trong những năm gần đây: lên đến mức 638 ngàn sinh viên vào năm 2019 và sút giảm chút đỉnh trong thời đại dịch: còn có 622 ngàn sinh viên trong năm 2021.
Theo những ước tính thì 3 trong số 10 sinh viên đến Canada du học,sẽ được nhận vào thường trú nhân trong vòng 10 năm, kể từ khi sinh viên này đặt chân đến Canada.
Ngoài những di dân và sinh viên du học, Canada còn nhận thêm hàng chục ngàn người tỵ nạn: trong năm nay 2022, Canada dự trù nhận thêm 77 ngàn người tỵ nạn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email