Các ngân hàng chuẩn bị cho ngày bận rộn nhất khách hàng bỏ tiền vào quỹ hưu RRSP.

Toronto: Ngày thứ hai 29 tháng 3 là ngày chót mà cư dân Canada có thể bỏ tiền vào quỹ hưu RRSP, để được trừ thuế lợi tức cho năm 2015, và cũng là ngày mà các ngân hàng bận rộn nhất.

Theo những thống kê của ngân hàng Montreal thì 61 phần trăm cư dân Canada đã chờ đến ngày chót mới bỏ tiền vào quỹ hưu.

Với những suy thoái trên thị trường chứng khoán, nhất là trên thị trường chứng khoán Canada, đã khiến rất nhiều người ngại ngùng không bỏ tiền đầu tư, không bỏ tiền vào quỹ hưu.

Theo bà Linda Mackay, phó chủ tịch đặc trách về tiết kiệm và đầu tư của ngân hàng TD thì người ta có thể bỏ tiền vào những trương mục tiết kiệm có lời cao, trong quỹ hưu RRSP, chờ khi tình hình tài chánh cải thiện, mới bỏ tiền vào các cách đầu tư khác.

Tính đến ngày thứ hai 29 tháng 3, số tiền trung bình mà người ta bỏ vào quỹ hưu RRSP là $3,984.

Nhiều ngân hàng như ngân hàng CIBC đã mở cửa đến 10 giờ đêm hôm thứ hai 29 tháng 2, để nhận tiền đầu tư của khách hàng vào quỹ hưu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email