Các ngân hàng lớn ở Canada tiếp tục kiếm số lợi nhuận kếch xù

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 5, hai trong số 6 đại ngân hàng ở Canada đã công bố lợi nhuận và cả hai ngân hàng này đều phát tài, tuy là thị trường chứng khoán đang ở trong tình trạng suy thoái.
Bank of Montreal loan báo là trong tài khóa 3 tháng qua tính đến cuối tháng 4, số lợi nhuận trong 3 tháng này của ngân hàng Montreal là 4.76 tỷ dollars, gấp ba lần số lợi nhuận của 3 tháng cùng thời gian trong năm ngoái 2021. Ngân hàng Montreal cho gia tăng tiền lời cổ đông lên $3.23 một cổ phiếu.
Ngân hàng Nova Scotia cũng cho công bố số lợi nhuận trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 5.
Trong 3 tháng đầu năm nay 2022 và tính đến cuối tháng 4, ngân hàng Nova Scotia đã kiếm 2.75 tỷ dollars so với con số 2.46 tỷ dollars trong cùng thời gian của năm ngoái 2021. Nếu tính theo cổ phiếu thì trong 3 tháng qua, ngân hàng Nova Scotia đã kiếm lời mỗi cổ phiếu là $2.18 so với các ước lượng của các chuyên gia đầu tư là $1.97 một cổ phiếu.
Ngân hàng Nova Scotia cũng đã cho gia tăng tiền lời cổ phiếu lên $1.03 một cổ phiếu.
Ngay trong thời lạm phát gia tăng lên đến mức kỷ lục, thị trường chứng khoán sút giảm nhưng các ngân hàng ở Canada vẫn tiếp tục kiếm được những số lợi nhuận kếch xù.
4 đại ngân hàng Canada còn lại là CIBC, Royal Bank, TD Bank và National Bank sẽ công bố lợi nhuận trong những ngày sắp tới.