Các ngân hàng Mỹ tiếp tục cắt giảm nhân viên

New York: Trong khi có những thiếu hụt nhân công ở Hoa Kỳ và Canada, nhất là trong những ngành như là xây cất, y tế, nhà hàng, khách sạn.. thì các ngân hàng ở Mỹ lại cho cắt giảm nhân viên.
Lý do là thị trường chứng khoán đang trong tình trạng suy thoái, các ngân hàng không thâu vào những lợi nhuận như trước.
Hàng loạt các ngân hàng đã cho cắt giảm nhân viên.
Ngân hàng Citigroup cho cắt giảm 50 nhân viên chuyên về việc mua bán các cách thức đầu tư.
Ngân hàng Barclays có trụ sở trung ương ở thành phố London, Anh quốc cho cắt giảm khoảng 200 nhân viên.
Những sinh hoạt của thị trường chứng khoán như các công ty cho ấn hành thêm cổ phiếu, đã sút giảm 30 phần trăm kể từ khi quỹ dự trữ liên bang Mỹ cho gia tăng mức lãi suất căn bản.
Một trong những đại ngân hàng cho cắt giảm nhiều nhân viên nhất là ngân hàng Creit Suisse loan báo sẽ cắt giảm 2,700 nhân viên, và dự trù cắt
giảm tổng cộng 9 ngàn nhân viên từ nay cho đến năm 2025.
Hàng loạt những công ty cao kỹ Hoa Kỳ cũng cho cắt giảm nhân viên như công ty Meta ( Facebook) vừa loan báo cho cắt giảm 11 ngàn nhân viên trên thế giới và gồm cả ở Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email