Các nhà khoa học đại học McMaster trên đà tìm ra cách biến vỏ xe cũ thành những vỏ xe mới.

Hamilton, Ontario: Hiện nay những vỏ xe cũ phế thải, thường được vứt ở các bãi rác và gây những ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên theo những tin tức loan báo hôm thứ ba 14 tháng giêng, các khoa học gia của trường đại học McMaster ở thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario, đang trên đà tìm được cách hòa tan được chất cao su ở vỏ xe cũ, và dùng những chất cao su này chế biến thành những vỏ xe mới.
Các nhà khảo cứu của trường đại học McMaster cũng cho là những khám phá này sẽ làm giảm những nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Trong vòng 3 thập kỷ qua, có đến trên 14 triệu bánh xe cũ bị thải ra bãi rác gần Hagersville, tỉnh bang Ontario, mà người ta vẫn chưa biết cách nào thiêu hủy số bánh xe cũ khổng lồ này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email